ข้อมูลสถิติย้อนหลัง กระชับมิตรสโมสร รูซอมเบร็อก VS Lipany