ข้อมูลสถิติย้อนหลัง เอ็คสตราคลาซ่า โปแลนด์ เลเชีย กดังส์ค VS จากีลโลเนีย