ข้อมูลสถิติย้อนหลัง ดิวิชั่น 1 เวลส์ ทาฟฟ์ เวลล์ VS Afan Lido