วิเคราะห์บอล ทิปเปลิเก้น นอร์เวย์ โบโด กลิมท์ VS บรานน์