ข้อมูลสถิติย้อนหลัง ยูโร 2020 รอบคัดเลือก ลักเซมเบิร์ก VS ลิทัวเนีย