ข้อมูลสถิติย้อนหลัง กระชับมิตรสโมสร เดอ กราฟสคัป VS เฮราเคิ่ลส์