ข้อมูลสถิติย้อนหลัง กระชับมิตรสโมสร อลันยาสปอร์ VS จากีลโลเนีย